Prawa człowieka

Kancelaria adwokacka ręce kobiety i mężczyzny na stole

Prawa człowieka to grupa praw przysługujących każdemu człowiekowi. Do praw człowieka należy m.in. prawo do życia; prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do rzetelnego procesu sądowego; prawo do prywatności; prawo do swobodnego przemieszczania się; prawo do zrzeszania się i pokojowego gromadzenia się; prawo do udziału w życiu publicznym; wolność wyznania oraz wyrażania własnych poglądów; wolność od tortur i od niewolnictwa; wolność słowa, wolność wyznania; prawo do pracy, wolności przynależne związkom zawodowym; prawo do życia na godnym poziomie, włączając w to: wyżywienie, ubranie oraz zamieszkanie; prawo do opieki medycznej; prawo do edukacji oraz do udziału w życiu kulturalnym. W ich zakres wchodzi również problematyka praw dziecka, praw kobiet oraz praw uchodźców.

Zadbam o to aby Państwa prawa i wolności były przestrzegane!